331-999-0071

ประโยชน์ระดับสูงของบริการสร้างโปรแกรม Cyber ​​and Threat Intelligence

การฝึกอบรมของเราตรวจสอบหลักคำสอนเชิงวิเคราะห์ของเชอร์แมนเคนท์จากมุมมองของโลกไซเบอร์ตลอดจนความพร้อมและการใช้เครื่องมือ OSINT นักเรียนสามารถเข้าใจวงจรชีวิตของข่าวกรองไซเบอร์บทบาทและคุณค่าของข่าวกรองไซเบอร์ที่สัมพันธ์กับการกำหนดเป้าหมายและการรวบรวมทางออนไลน์ในองค์กรสมัยใหม่ธุรกิจและรัฐบาลเมื่อจบหลักสูตรนี้และใช้บริการที่ปรึกษาของเรา

ดาวน์โหลดบทสรุป

ประโยชน์ระดับสูงของบริการสร้างโปรแกรม Cyber ​​and Threat Intelligence

การฝึกอบรมของเราตรวจสอบหลักคำสอนเชิงวิเคราะห์ของเชอร์แมนเคนท์จากมุมมองของโลกไซเบอร์ตลอดจนความพร้อมและการใช้เครื่องมือ OSINT นักเรียนสามารถเข้าใจวงจรชีวิตของข่าวกรองไซเบอร์บทบาทและคุณค่าของข่าวกรองไซเบอร์ที่สัมพันธ์กับการกำหนดเป้าหมายและการรวบรวมทางออนไลน์ในองค์กรสมัยใหม่ธุรกิจและรัฐบาลเมื่อจบหลักสูตรนี้และใช้บริการที่ปรึกษาของเรา

ดาวน์โหลดบทสรุป

ติดต่อ Treadstone 71 วันนี้สำหรับทุกความต้องการ Cyber ​​Intelligence ของคุณ

ติดต่อเราวันนี้