331-999-0071

การวิเคราะห์ - รายงานและบทสรุป

การวิเคราะห์ที่กำหนดเป้าหมายทำให้เกิดรายงานและบทสรุปที่ชัดเจนและรัดกุม

เรารู้ว่าการวิเคราะห์ข่าวกรองต้องการทักษะที่สำคัญ เรารู้ว่าการวิเคราะห์ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะทำ นั่นคือเหตุผลที่เรานำเสนอรูปแบบการวิเคราะห์เป็นบริการสำหรับลูกค้าของเรา การรวบรวมของเราใช้ข้อกำหนดข้อมูลที่นำมาโดยตรงระหว่างการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นเราจะจัดลำดับความสำคัญร่วมกับคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการกำหนดเป้าหมายและความต้องการที่ชัดเจน การตรวจสอบและลายเซ็นของคุณในแผนการรวบรวมเป็นวัตถุประสงค์หลักก่อนที่จะดำเนินการ เราใช้วิธีการวิจัยโดยละเอียดและมีเอกสารซึ่ง:


Treadstone 71 การรวบรวมและการวิเคราะห์ไม่ได้แบ่งส่วน แต่มีส่วนร่วมโดยตรงเป็นหน่วยเดียว ลูปข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องช่วยให้แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแผนการรวบรวมและการกำหนดเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามขั้นสูง
 • จัดระเบียบข้อมูลที่รวบรวม
 • แคตตาล็อกและจัดลำดับความสำคัญ
 • แบ่งกลุ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสิ่งที่ไม่ใช่
 • เตรียมข้อมูลสำหรับการตรวจสอบครั้งแรก

ไฮไลท์

 • สรุปแพลตฟอร์ม
 • บทสรุปของฝ่ายตรงข้าม
 • ข่าวกรองปัจจุบันโดยย่อข่าวกรองการดำเนินงาน
 • สรุปเหตุการณ์โดยย่อ
 • การประมาณการข่าวกรอง
 • สรุปข่าวกรองรายวัน
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • คำแนะนำข่าวกรองโดยย่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • Baseline Intelligence รายงานฝ่ายตรงข้ามที่กำหนดเป้าหมาย
 • รายงานสถานการณ์ข่าวกรองทางเทคนิคยุทธวิธี
 • รายงาน
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนรายงานโดยประมาณ
 • สรุปข่าวกรองข้อมูลพื้นฐาน
 • คำเตือน / ภัยคุกคามจากหน่วยสืบราชการลับแฟลช

วิธีการของเราเป็นไปตามเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างแบบดั้งเดิมที่ผสมผสานกับสัญชาตญาณที่ต้องใช้ความอดทนความเพียรความถนัดและทักษะ คุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรม แต่หายาก Treadstone 71 ขับเคลื่อนการวิจัยและดึงข้อมูลจากทั้งอินเทอร์เน็ตพื้นผิวและ darknet การวิเคราะห์ที่เราดำเนินการและรายงานที่เราจัดหาให้สอดคล้องตามบริบทตามข้อกำหนดด้านข่าวกรองสำคัญของคุณในขณะที่สร้างแผนการรวบรวมที่สามารถติดตามได้ แผนดังกล่าวจัดให้มีแผนงานในการดำเนินชีวิตที่รักษาความเกี่ยวข้องของการรวบรวมซึ่งรวมเอาการคิดเชิงวิเคราะห์และลักษณะทางปัญญา

วิธีการวิเคราะห์ของเราประกอบด้วย:

 • การเชื่อมโยงและการวิเคราะห์รูปแบบ
 • แนวโน้มและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 • แนวโน้มและการวิเคราะห์ทางวัฒนธรรม
 • การวิเคราะห์ความผิดปกติและ Semiotic
 • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการวิเคราะห์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่
 • ข่าวกรองปัจจุบันคำเตือนเชิงกลยุทธ์และการประมาณการ

The following areas of AI-Infused Analytic Reporting is under research with several areas already used:

Stakeholder Requirement Gathering: Use Natural Language Processing (NLP) algorithms to analyze stakeholder interviews, extracting essential information requirements more efficiently, thereby expediting the initial stages of the analysis as a service model.

Prioritization Algorithms: Implement machine learning algorithms to assist in prioritizing intelligence targets and needs based on historical success rates and emerging threat landscapes.

Automated Collection Plan Review: Use AI to quickly review and validate the collection plan, enabling stakeholders to focus on core objectives and rapidly move to the execution phase.

Unified Data Collection and Analysis: Leverage AI for real-time data integration, ensuring that collection and analysis are not compartmentalized but directly engaged as a cohesive unit.

Smart Data Organization: Employ AI algorithms to automatically organize collected data, efficiently cataloging and prioritizing it, thus facilitating rapid changes to collection plans and advanced adversary targeting.

Automated Data Segmentation: Utilize machine learning to automatically segment useful information from non-relevant data, preparing it for the first review.

AI-Enhanced Briefing Generators: Implement Natural Language Generation (NLG) to automate the creation of different types of briefs like Platform Briefs, Adversary Briefs, and Executive Briefs, among others.

Intuitive Link and Pattern Analysis: Apply machine learning algorithms that identify correlations and patterns across disparate data sets, enhancing traditional link and pattern analysis techniques.

AI-Driven Trend and Technical Analysis: Use predictive analytics to identify emerging trends and techniques in cyber threats, complementing human-led technical analysis.

Cultural and Tendency Analysis: Use NLP to analyze cultural tendencies and sentiments in data, providing a deeper layer of understanding that could be critical for intelligence objectives.

Anomaly Detection for Semiotic Analysis: Implement anomaly detection algorithms to highlight unusual symbols or signs that could signify important intelligence cues.

Anticipatory Algorithms for Emerging Threats: Utilize machine learning to analyze data to predict emerging threats, aiding anticipatory analysis efforts.

การรายงานอัตโนมัติ: Use AI to automatically generate reports like Technical Intelligence Situation Reports and Sensitive Information Reports, which human analysts can review for finer details.

Dynamic Collection Plans: Implement AI to continually update and maintain the relevance of collection plans, incorporating adaptive learning algorithms to improve ongoing efforts.

Iterative Lifecycle Management: Integrate AI to streamline the iterative lifecycle of intelligence gathering and reporting, allowing for more adaptive, timely, and accurate intelligence outputs.

เรารวบรวม - เราจัดระเบียบ - เราย่อยสลาย - เราจัดลำดับความสำคัญ - เราวิเคราะห์ - เราคิดว่า - เรารายงาน - เรานำเสนอ - วิธีวงจรชีวิตแบบวนซ้ำซึ่งผสมผสานการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ด้วยสัญชาตญาณและวิธีการวิเคราะห์ที่มีโครงสร้าง - ตั้งแต่ปี 2002

ติดต่อทรีสโตน 71

ติดต่อ Treadstone 71 วันนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ศัตรูเป้าหมาย การฝึกอบรมด้านความรู้ความเข้าใจ และข้อเสนอ Tradecraft

ติดต่อเราวันนี้!